Garantie en klachten

Garantie Wood55

Garantie voorwaarden van Wood55.
De garantievoorwaarden houden in, dat elk artikel uit onze collectie, gedurende een periode van 24 maanden na datum van aflevering wordt gegarandeerd op constructiefouten. Mocht zich binnen deze periode van 24 maanden na datum van aflevering een constructiefout voordoen, dit geheel ter beoordeling van Wood55 dan is Wood55 bereid het onderdeel waar zich deze fout voordoet kosteloos te herstellen of te vervangen. Constructiefouten dienen duidelijk onderscheiden te worden van materiaalfouten en bekledingsmateriaal. Wood55 verleent een garantie van 12 maanden op materiaalfouten, voor zover het betreft gebreken die bij normaal aanvaardbaar gebruik aan de dag treden en wel volgens onderstaande regels.

In het eerste jaar na datum van aflevering komen de kosten van vervanging of reparatie met inbegrip van vrachtkosten voor rekening van Wood55. Ondeugdelijk gebruik van of onvoldoende zorg voor meubelen, stoffen of andere bekledingen sluit elke reclame uit en doet garanties en waarborgen vervallen. Deze garantie voorwaarden zijn alleen van toepassing op artikelen die daadwerkelijk gekocht zijn bij Wood55. Reclamaties worden alleen in behandeling genomen indien deze gegrond zijn bevonden. De door Wood55 hiervoor aangewezen service dienst beoordeelt of een klacht gegrond is en wat er vervolgens dient te geschieden om deze af te handelen. Bewaar altijd uw factuur Het is Uw garantiebewijs en wordt maar één maal verstrekt. Zonder de factuur kunnen wij geen garantie verlenen.

Showroom & Opruimingsmodellen
Op showroom & opruimingsmodellen wordt een extra korting gegeven en hier wordt geen garantie op gegeven. Tenzij anders is vermeld of overeengekomen. De klant dient alvorens tot aankoop over te gaan, zelf nauwkeurig de staat van het betreffende artikel te controleren.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Het melden van een klacht of garantie kan via bij onze Klantenservice op  WhatsApp nummer +31 (0) 553031440 of stuur een email naar [email protected]